Omgangsregels en afspraken

Als je vrijwilliger bent voor Stichting DAN maken we een paar afspraken met je. Je bent tenslotte duidelijk zichtbaar als DAN-ner. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je rookt in het bijzijn van de kinderen en nog een paar afspraken meer.

omgangsregels

Voor de vrijwilligers van onze Stichting vragen wij een akkoord op onderstaande omgangsregeling en afspraken:
Algemeen:
 • Als vrijwilliger ben je herkenbaar voor de kinderen en andere vrijwilligers, door tijdens de activiteiten een DAN t-shirt te dragen. Deze moet na elke activiteit weer worden ingeleverd.
 • Als je verhinderd bent om tijdens een opgegeven activiteit te komen, dan meld je je vroegtijdig af (2 dagen van tevoren) en regel je zelf vervanging.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen m.b.t diefstal en schade.
 • Als vrijwilliger zorg je ervoor dat je weet wie zich bezighoudt met EHBO, waar de EHBO-spullen zich bevinden en schakel je altijd een EHBO-er in bij ongelukjes of ongelukken. EHBO-ers zijn herkenbaar aan hun eigen t-shirt ‘Ik ben DAN EHBO’.
 • Als vrijwilliger gedraag je je volgens de algemeen geldende fatsoensnormen en zie je er op toe dat anderen dit ook doen.
Roken, drank en drugs:
 • Er mag in het zicht van kinderen niet gerookt worden.
 • Voor en tijdens activiteiten wordt er geen alcoholische drank gedronken door de vrijwilligers. Dit kan weer zodra de DAN t-shirts zijn ingeleverd.
 • Het gebruik en aanbieden van verdovende middelen is niet toegestaan.
Maatregelen ter voorkoming van seksueel misbruik*):
 • Veel grenzen in contact tussen vrijwilligers en kinderen zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hier kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens:

Seksuele handelingen en contacten en seksueel of erotisch getinte aanrakingen tussen vrijwilligers en kinderen zijn absoluut ontoelaatbaar.

 • Als vrijwilliger zorg je voor een omgeving en een sfeer waarbinnen kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
 • Stichting DAN hanteert het ‘vier ogen principe’; als vrijwilliger zorg je ervoor dat er altijd een andere vrijwilliger en/of een ander kind kan meekijken of meeluisteren tijdens de omgang met kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen van jonge kinderen bij toiletbezoek en dergelijke.
 • Als je gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, ben je verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon. Gegevens van de vertrouwenspersoon zijn bekend bij het bestuur en op de website van Stichting DAN te vinden.
 • Bij (vermoeden van) overtredingen wordt dit altijd gemeld bij de politie.
 • Extra in verband met COVID-19:
  • Volwassenen houden 1,5m afstand van elkaar.
  • Als je klachten hebt, is het niet toegestaan het evenement te bezoeken.
  • Volg de aangegeven looproutes voor het betreden en verlaten van het terrein.
  • We houden ons aan het reglement zoals door het RIVM opgesteld.

Kom jij ook helpen dan?

Vul het formulier in en we laten snel wat van ons horen. Alvast bedankt.

omgangsregels

Contact