Privacybeleid

Zoals elke organisatie heeft Stichting DAN ook een privacybeleid. Hierin hebben we omschreven hoe we met jouw gegevens omgaan. Wij zullen ons ook op alle punten aan de privacy-wetgeving houden zodat alle privacygevoelige informatie op een veilige en juiste manier wordt verwerkt en bewaard. Hieronder vind je ons complete en meest recente privacybeleid.

privacybeleid

Over ons privacybeleid

Stichting DAN verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het organiseren van evenementen en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij ontvangen. Wij stellen gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Vrijwilligers en deelnemers van evenementen

Wij maken onderscheid in de verwerking van gegevens tussen personen die zich opgeven als vrijwilliger voor Stichting DAN en (de ouders van) deelnemers aan evenementen.

(ouders van) deelnemers aan evenementen

Welke gegevens verwerken wij?

  • Naam (van kind en ouder)
  • Mobiel telefoonummer (van de ouder)
  • E-mailadres (van de ouder)
  • Leeftijdscategorie (van de deelnemer)
  • Zwemdiploma (van de deelnemer)
  • Bijzonderheden (van de deelnemer)

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Voor sommige (onderdelen van) evenementen is het noodzakelijk dat we weten hoeveel personen we kunnen verwachten en is het nodig om een indeling te kunnen maken op bijvoorbeeld leeftijdscategorie. Wij vragen alleen of er een zwemdiploma aanwezig is als er sprake is van (een onderdeel van) een evenenement dat zich op of bij het water bevindt. Omwille van de veiligheid is het nodig om te weten welke kinderen in het bezit zijn van een zwemdiploma en welke niet. Bijzonderheden worden gevraagd omwille van de veiligheid zodat er snel gehandeld kan worden zodra er een incident is. De gegevens van de ouders gebruiken wij om contact op te nemen in geval van een noodgeval of als er contact nodig is omtrent de deelname aan een evenement.

Waar worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren je gegevens in google drive, dropbox en het e-mailadres ook in gmail.

Wie kunnen er bij deze gegevens en met wie worden deze gedeeld?
Het bestuur van Stichting DAN heeft inzage in alle gegevens. De gegevens worden gedeeld met vrijwilligers van Stichting DAN of derden als dit nodig is voor de organisatie van een evenement.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
De gegevens van ouders en kinderen worden na het betreffende evenement verwijderd.

Nieuwsbrieven

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Laposta. Laposta zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken of jouw gegevens aan derden geven of doorverkopen. Jouw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Onderaan elke e-mail die is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. De privacy-statement van Laposta vind je hier: https://laposta.nl/privacy-statement.

Vrijwilligers

Welke gegevens verwerken wij?

  • Naam
  • Mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen om informatie te delen ten aanzien van ingepland vrijwilligerswerk voor Stichting DAN, om een planning te maken ten aanzien van vrijwilligerswerk voor Stichting DAN en om je te benaderen voor het deelnemen aan vrijwilligerswerk voor Stichting DAN.

Waar worden de gegevens bewaard?
Wij bewaren je gegevens in google drive, dropbox en het e-mailadres ook in gmail.

Wie kunnen er bij jouw gegevens en met wie worden deze gedeeld?
Het bestuur van Stichting DAN heeft inzage in jouw gegevens. De gegevens worden verder alleen gedeeld met andere vrijwilligers als dit nodig is voor de organisatie van een evenement.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren jouw gegevens totdat je aangeeft dat je niet meer benaderd wilt worden door Stichting DAN. Je kunt dit aangeven door een e-mail te sturen aan het bestuur via info@stichtingdan.nl.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Als je inzage wilt in de gegevens die wij van je hebben vastgelegd kun je een verzoek bij het bestuur indienen via: info@stichtingdan.nl.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met het bestuur van Stichting DAN via: info@stichtingdan.nl.

Contact